Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Zábřeh, rok 2018

Počet členů:66

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:37.25


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let68.18%3.076

členů mladších 18 let: 45
za to bodů: 20.25

ztráta na prvního: 10
za to by bylo bodů: +4.5

Táborových děťodnů na člena00

táborových děťodnů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet ČZ na 10 registrovaných členů00

čekatelských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet VZ na 10 registrovaných členů00

vůdcovských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Celkem3.076


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech0010-11

účast na závodech: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +3

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů66.67%88-11

administrativních úkolů: 4
za to bodů: 8

ztráta na prvního: 2
za to by bylo bodů: +4

Účast na ORJ100%21-9

účast na ORJ: 2
za to bodů: 2

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Hodnocení kvality0%0

hodnocení kvality: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů002-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem1710

Oblasti s největším potenciálem:

Plnění administrativních úkolů: +4detaily 
Účast na závodech: +3detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.