Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Loštice, rok 2019

Počet členů:98

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:73.35


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let84.69%3.811

členů mladších 18 let: 83
za to bodů: 37.35

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Táborových děťodnů na člena00

táborových děťodnů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet ČZ na 10 registrovaných členů00

čekatelských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet VZ na 10 registrovaných členů00

vůdcovských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Celkem3.811


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-8

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů100%161-3

administrativních úkolů: 8
za to bodů: 16

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Účast na ORJ100%21-9

účast na ORJ: 2
za to bodů: 2

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Hodnocení kvality0%0

hodnocení kvality: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů181

organizace závodů: 1
za to bodů: 8

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Celkem361

Oblasti s největším potenciálem:


Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.