Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Loštice, rok 2018

Počet členů:89

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:88.45


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let82.02%3.691

členů mladších 18 let: 73
za to bodů: 32.85

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Táborových děťodnů na člena2.921.4611

táborových děťodnů: 260
za to bodů: 13

ztráta na prvního: 484
za to by bylo bodů: +24.2

Počet ČZ na 10 registrovaných členů1.010.411

čekatelských zkoušek: 9
za to bodů: 3.6

ztráta na prvního: 16
za to by bylo bodů: +6.4

Počet VZ na 10 registrovaných členů0.560.3411

vůdcovských zkoušek: 5
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 10
za to by bylo bodů: +6

Celkem5.8911


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-9

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů80%175-7

administrativních úkolů: 8
za to bodů: 17

ztráta na prvního: 2
za to by bylo bodů: +4

Účast na ORJ66.67%27-10

účast na ORJ: 2
za to bodů: 2

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +1

Hodnocení kvality100%71-6

hodnocení kvality: 2
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů003-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem367

Oblasti s největším potenciálem:

Táborových děťodnů na člena: +24.2detaily 
Počet ČZ na 10 registrovaných členů: +6.4detaily 
Počet VZ na 10 registrovaných členů: +6detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.