Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Lesnice, rok 2019

Počet členů:134

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:68.85


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let69.4%3.125

členů mladších 18 let: 93
za to bodů: 41.85

ztráta na prvního: 21
za to by bylo bodů: +9.45

Táborových děťodnů na člena00

táborových děťodnů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet ČZ na 10 registrovaných členů00

čekatelských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet VZ na 10 registrovaných členů00

vůdcovských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Celkem3.125


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-8

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů100%161-3

administrativních úkolů: 8
za to bodů: 16

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Účast na ORJ50%110-11

účast na ORJ: 1
za to bodů: 1

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +1

Hodnocení kvality0%0

hodnocení kvality: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů002-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem273

Oblasti s největším potenciálem:

Účast na ORJ: +1detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.