Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Staré Město, rok 2019

Počet členů:97

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:45.45


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let62.89%2.839

členů mladších 18 let: 61
za to bodů: 27.45

ztráta na prvního: 22
za to by bylo bodů: +9.9

Táborových děťodnů na člena00

táborových děťodnů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet ČZ na 10 registrovaných členů00

čekatelských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet VZ na 10 registrovaných členů00

vůdcovských zkoušek: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Celkem2.839


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech009-11

účast na závodech: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +3

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů62.5%108-11

administrativních úkolů: 5
za to bodů: 10

ztráta na prvního: 3
za to by bylo bodů: +6

Účast na ORJ50%110-11

účast na ORJ: 1
za to bodů: 1

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +1

Hodnocení kvality0%0

hodnocení kvality: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů002-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem1811

Oblasti s největším potenciálem:

Plnění administrativních úkolů: +6detaily 
Účast na závodech: +3detaily 
Účast na ORJ: +1detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.