Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Staré Město, rok 2018

Počet členů:88

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:90.35


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let62.5%2.8110

členů mladších 18 let: 55
za to bodů: 24.75

ztráta na prvního: 18
za to by bylo bodů: +8.1

Táborových děťodnů na člena7.53.752

táborových děťodnů: 660
za to bodů: 33

ztráta na prvního: 75
za to by bylo bodů: +3.75

Počet ČZ na 10 registrovaných členů1.70.689

čekatelských zkoušek: 15
za to bodů: 6

ztráta na prvního: 10
za to by bylo bodů: +4

Počet VZ na 10 registrovaných členů1.250.756-7

vůdcovských zkoušek: 11
za to bodů: 6.6

ztráta na prvního: 4
za to by bylo bodů: +2.4

Celkem7.993


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech0010-11

účast na závodech: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +3

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů60%128-9

administrativních úkolů: 6
za to bodů: 12

ztráta na prvního: 4
za to by bylo bodů: +9

Účast na ORJ33.33%111

účast na ORJ: 1
za to bodů: 1

ztráta na prvního: 2
za to by bylo bodů: +2

Hodnocení kvality0%09-11

hodnocení kvality: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 2
za to by bylo bodů: +7

Organizace závodů003-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem2010-11

Oblasti s největším potenciálem:

Plnění administrativních úkolů: +9detaily 
Hodnocení kvality: +7detaily 
Počet ČZ na 10 registrovaných členů: +4detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.