Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Skalička, rok 2019

Počet členů:206

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:179.05


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let72.82%3.282

členů mladších 18 let: 150
za to bodů: 67.5

ztráta na prvního: 25
za to by bylo bodů: +11.25

Táborových děťodnů na člena4.732.378

táborových děťodnů: 975
za to bodů: 48.75

ztráta na prvního: 471
za to by bylo bodů: +23.55

Počet ČZ na 10 registrovaných členů1.840.747

čekatelských zkoušek: 38
za to bodů: 15.2

ztráta na prvního: 25
za to by bylo bodů: +10

Počet VZ na 10 registrovaných členů1.260.766

vůdcovských zkoušek: 26
za to bodů: 15.6

ztráta na prvního: 7
za to by bylo bodů: +4.2

Celkem7.147


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-8

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů80%164-6

administrativních úkolů: 8
za to bodů: 16

ztráta na prvního: 2
za to by bylo bodů: +5

Účast na ORJ100%31-7

účast na ORJ: 3
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Hodnocení kvality50%35-8

hodnocení kvality: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +4

Organizace závodů002-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem326

Oblasti s největším potenciálem:

Táborových děťodnů na člena: +23.55detaily 
Počet ČZ na 10 registrovaných členů: +10detaily 
Plnění administrativních úkolů: +5detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.