Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Skalička, rok 2018

Počet členů:211

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:205.3


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let73.93%3.332

členů mladších 18 let: 156
za to bodů: 70.2

ztráta na prvního: 18
za to by bylo bodů: +8.1

Táborových děťodnů na člena5.722.866

táborových děťodnů: 1206
za to bodů: 60.3

ztráta na prvního: 556
za to by bylo bodů: +27.8

Počet ČZ na 10 registrovaných členů2.040.828

čekatelských zkoušek: 43
za to bodů: 17.2

ztráta na prvního: 16
za to by bylo bodů: +6.4

Počet VZ na 10 registrovaných členů1.370.824

vůdcovských zkoušek: 29
za to bodů: 17.4

ztráta na prvního: 6
za to by bylo bodů: +3.6

Celkem7.825


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-9

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů100%211-2

administrativních úkolů: 10
za to bodů: 21

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Účast na ORJ100%31-6

účast na ORJ: 3
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Hodnocení kvality90%6.27

hodnocení kvality: 1.8
za to bodů: 6.2

ztráta na prvního: 0.2
za to by bylo bodů: +0.8

Organizace závodů003-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem40.22

Oblasti s největším potenciálem:

Táborových děťodnů na člena: +27.8detaily 
Počet ČZ na 10 registrovaných členů: +6.4detaily 
Počet VZ na 10 registrovaných členů: +3.6detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.