Kritéria hodnocení a motivace středisek

Zvol jiné středisko:       Zvol jiný rok:

Středisko Jeseník, rok 2018

Počet členů:106

V dolním grafu je zobrazeno, jak si středisko vede v kritériích nezávislých na jeho velikosti (např. administrativní úkoly). V horním grafu je zobrazeno, jak si vede středisko v kritériích závislých na jeho velikosti (např. počet táborových děťodnů) přepočteno na deset členů střediska.

Celkový počet bodů:120.7


Oblast kritériíHodnotaBody (na 10 členů)Pořadí v okrese (z 11)
Procent členů mladších 18 let65.09%2.938

členů mladších 18 let: 69
za to bodů: 31.05

ztráta na prvního: 18
za to by bylo bodů: +8.1

Táborových děťodnů na člena8.354.171

táborových děťodnů: 885
za to bodů: 44.25

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Počet ČZ na 10 registrovaných členů2.260.917

čekatelských zkoušek: 24
za to bodů: 9.6

ztráta na prvního: 6
za to by bylo bodů: +2.4

Počet VZ na 10 registrovaných členů1.230.748

vůdcovských zkoušek: 13
za to bodů: 7.8

ztráta na prvního: 5
za to by bylo bodů: +3

Celkem8.751


Oblast kritériíHodnotaBodyPořadí v okrese (z 11)
Účast na závodech131-9

účast na závodech: 1
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Registrace bez výjimek171-11

registrace bez výjimek: 1
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Plnění administrativních úkolů40%811

administrativních úkolů: 4
za to bodů: 8

ztráta na prvního: 6
za to by bylo bodů: +13

Účast na ORJ100%31-6

účast na ORJ: 3
za to bodů: 3

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Hodnocení kvality100%71-6

hodnocení kvality: 2
za to bodů: 7

ztráta na prvního: 0
za to by bylo bodů: +0

Organizace závodů003-11

organizace závodů: 0
za to bodů: 0

ztráta na prvního: 1
za to by bylo bodů: +8

Celkem289

Oblasti s největším potenciálem:

Plnění administrativních úkolů: +13detaily 
Počet VZ na 10 registrovaných členů: +3detaily 
Počet ČZ na 10 registrovaných členů: +2.4detaily 

Jde o oblasti (vyjma: Procent členů mladších 18 let, Organizace závodů), ve kterých by středisko získalo nejvíc bodů, kdyby se vyrovnalo středisku, jež je v dané oblasti první v okrese.