Okresní rada Junáka

Okresní rada Junáka (ORJ) Šumperk je nejvyšším řídícím orgánem skautského okresu Šumperk (pod který spadá i okres Jeseník). Volení členové ORJ Šumperk byli zvoleni na okresním sněmu Junáka 3. 12. 2016 na tříleté období. Členové ORJ jsou dále vedoucí středisek spadajících do skautského okresu Šumperk. Úkolem ORJ je naplňovat smysl skautského okresu, tedy podporovat skautskou výchovu dětí a mládeže v dané oblasti, zvyšovat její úroveň a kvalitu, poskytovat zázemí pro činnost ve střediscích a podporovat jejich vedení a sdružovat, organizovat a řídit střediska, v příslušném okrese registrovaná.

Chceme být užiteční skautingu v okresech Šumperk a Jeseník. Vycházíme z toho, že tu nejsou střediska a oddíly pro nás, ale my pro ně. Chceme se ale pouštět jen do toho, na co máme síly, abychom dělali s radostí to, co nás baví.

Kontakt

Junák - český skaut, okres Šumperk, z.s.
náměstí Jana Zajíce 11
787 01 Šumperk
orjspk@skaut.cz (kompletní adresář kontaktů)

 
 
IČO:
603 41 921
evidenční číslo:
715
číslo účtu:
2901248854/2010

Lidé

Pavel Fornůsek

 • Předseda ORJ

Martin Večeřa

 • Místopředseda ORJ

Dagmar Blaháčková

 • Tajemník ORJ

Marie Valentová

 • Volený člen ORJ

Ondřej Hampl

 • Volený člen ORJ

Jana Brokešová

 • Volený člen ORJ

Petr Fornůsek

 • Volený člen ORJ

Miroslava Večeřová

 • Hospodář ORJ

Marie Tanertová

 • Zpravodaj pro poděkování ORJ

Lada Matyášová

 • Zahraniční zpravodaj

Miloslav Bartoš

 • Vedoucí střediska (středisko Blesk Lesnice)

Zdeněk Dokoupil

 • Vedoucí střediska (středisko Ruda nad Moravou)

Jan Juránek

 • Vedoucí střediska (středisko Fr. Pecháčka Bludov)

Jana Kadláčková

 • Vedoucí střediska (středisko Zábřeh)

Jiří Kamp

 • Vedoucí střediska (středisko Sněžník Staré Město)

Jiří Kovalčík

 • Vedoucí střediska (středisko Slunce Jeseník)

Hana Vyjídáčková

 • Vedoucí střediska (středisko ŠÍP Loštice)

Monika Huťová

 • Vedoucí střediska (středisko Rovensko)

Jiří Rýznar

 • Vedoucí střediska (středisko Bukůvka Postřelmov)