Milá sestro, milý bratře,

těší nás Tvůj zájem složit čekatelskou zkoušku a postoupit tak ve skautském vzdělávání o pomyslný schod výše. V této souvislosti si dovoluji zaslat Ti informace k minikurzu, který Ti získání čekatelské kvalifikace umožní.

I když čekatelské zkouška sama o sobě není tak náročná, nebude to možná zase tak lehké. Minikurz je opravdu minikurz a tak bylo nutné veškeré podmínky předepsané pro splnění čekatelské zkoušku vměstnat do krátkého času. Úspěšné zvládnutí zkoušky je však jen a jen na TOBĚ.

Hern

Časový harmonogram

Do 10. 12. 2014 Vypracovat dotazník (dotazník ZDE)

Do 20. 12. 2014 Zaplatit poplatek za kurz

Do 9. 1. 2015 do 20:00 Odeslat emailem vypracované úkoly

16. 1. - 18. 1. 2015 Zúčastnit se vzdělávacího víkendu (přivézt přihlášku ke zkoušce)

7. 2. 2015 Zúčastnit se čekatelské zkoušky

Kontakt na členy týmu kurzu a garanty jednotlivých oborů

Lada Matyášová - Laduš, tajemnice (matyasol@centrum.cz)

Petr Fornůsek - Waope, vedoucí servis týmu (fornusekp@email.cz)

Gerd Dimmroth - Hern, metodický garant kurzu, obor pedagogika a psychologie, komunikace a osobnost (hern@skaut.cz)

Marie Tanertová - Maruška, obor metodika skautské výchovy (marie.tanertova@seznam.cz)

Pavel Fornůsek - Stopař, obor metodika skautské výchovy - oddíl a družina (fornusek.pavel@email.cz)

Miroslava Večeřová - Mirabelka, obor organizace a právo, hospodaření (vecerova.mirka@seznam.cz)

David Faltus - Gad, obor zdravověda a bezpečnost (zdr) (david-faltus@centrum.cz)

Martin Večeřa, obor zdravověda a bezpečnost (bezp) (VeceraM@seznam.cz)

Hlavsa Tomáš, obor skauting (hlavzat@email.cz)

Organizační záležitosti vyřizuje Laduš a Hern. Doplňující informace k zadaným korespondenčním úkolům a dotazy k jednotlivým oborům vyřizují příslušní garanti.

Platba kurzu a stornovací podmínky

Cena kurzu je 480 Kč. Tuto částku je nutné uhradit do 20. 12. 2014 na účet 242686068/0300. Při platbě uveďte jako variabilní symbol (VS) svoje rodné číslo (pouze prvních šest čísel před lomítkem).

Pokud zaplatíte a nebudete se moci zúčastnit víkendu, co nejdříve nám to sdělte. Pokusíme se Vám vrátit co největší část (pokud možno vše) zpět. Ale budeme to řešit až dle vyúčtování víkendu.

Korespondenční úkoly

Do 9. 1. 2015 do 20:00 je nutné na Hernův email hern@skaut.cz odeslat vypracované následující korespondenční úkoly. Nejlépe každý zvlášť tzn. každý úkol = jeden elektronický dokument. Každý dokument pojmenuj dle čísla zadaného úkolu + podtržítko + Tvoje příjmení (například můj vypracovaný úkol číslo jedna by se jmenoval 1_Dimmroth). Všechny dokumenty vlož do složky, sbal do jednoho "zip" souboru. Složka i "zip" soubor se bude jmenovat dle Tvého příjmení. Nechceme, aby jsi tvořil/a mnohastránkové eseje, ale chceme Tě trochu poznat a zjistit "co v Tobě je". Odpovídej stručně a věcně.

Úkoly vypracuj bez spolupráce s dalším účastníkem. Pro vypracování úkolů 2 až 4 můžeš použít libovolný zdroj (literaturu, internet nebo skauty kolem sebe).

  1. Pojednání o tom, proč jsi skautem/skautkou a co čekáš, že se změní (kde využiješ) čekatelskou zkoušku (v rozsahu cca jedné strany A4).
  2. Vypracuj vstupní Test_cekatelky_hospodareni (viz stejnojmenný přiložený soubor). Vypracovat otázky můžeš přímo do tohoto souboru. Jen jej nezapomeň před odesláním přejmenovat.
  3. Vypracuj vstupní Test_cekatelky_organizaceapravo (viz stejnojmenný přiložený soubor). Vypracovat otázky můžeš opět přímo do tohoto souboru.
  4. Vypracuj přípravu družinové schůzky.

Vzdělávací víkend (16. - 18. 1. 2015)

I když máš již zkušenosti s vedením skautského dětského kolektivu, považujeme za důležité se sejít a některé potřebné znalosti a dovednosti upřesnit. Víkend je také jediná možnost, jak Tě můžeme poznat a udělením čekatelské kvalifikace se zaručit, že Tvé konání bude v souladu s posláním skautské výchovy. Tvá účast na celém víkendu je tedy nezbytná.

Termín: Od pátku 16. 1. 2015 19:00 do neděle 18. 1. 2015 11:00 na uvedeném místě.

Místo: Vysoké Žibřidovice - fara (GPS: N 50°7.0705', E 16°54.922')

Ubytování: Zděná budova

Stravování: Strava je zajištěna od sobotní snídaně do nedělní přesnídávky včetně. Na pátek si vezmi vlastní jídlo. V neděli dostaneš balíček na cestu zpět.

Vybavení: Skautský kroj, spacák, karimatka, přezůvky, věci osobní potřeby na víkendovou akci, psací potřeby, baterku, oblečení do chaty i na ven (nečekej žádné drsné bojovky, ale pohybovat se venku budeme i v mrazech).

S sebou - přihlášku k čekatelské zkoušce včetně souhlasu lékaře, souhlasu vůdce oddílu a střediska - je přiložena jako samostatný soubor - připravenou aktivitu na 2 - 3 minuty zaměřenou na seznámení, komunikaci, spolupráci, atd. (nic složitého na přípravu a realizaci)

Čekatelské zkoušky (7. 2. 2015)

Místo (někde v Šumperku nebo v jeho okolí - třeba v Olomouci :o), čas zahájení a konce zkoušek upřesníme na vzdělávacím víkendu. Předpokládané zahájení bude někdy okolo 8:00 a ukončení okolo 18:00 (je vás okolo dvaceti pěti). Pro účastníky ze vzdálených míst budeme schopni za mírný poplatek zajistit skromný nocleh v některé klubovně (pokud o to dostatečně předem požádají).

Bude to namáhavé pro nás všechny. Pokud ovšem pečlivě splníš korespondenční úkoly a náležitě se připravíš, je velká pravděpodobnost úspěchu.

Obsah čekatelské zkoušky je přesně vymezen. Požadavky jsou shrnuty v seznamu kompetencí (znalostí, dovedností a postojů), které musí každý zájemce o čekatelskou zkoušku splňovat.

Kompetence jsou uvedeny v přiloženém souboru Kompetence-ŠuMiK15.xls. Dole vlevo na první záložce (Kompetence ŠuMiK 2015) jsou kompetence seřazeny dle oborů, jak s nimi budeme pracovat na našem kurzu. Kompetence, které mají na začátku řádku čísla (od 0 do 42) jsou převzaté oficiální kompetence určené vzdělávacím řádem. Kompetence bez čísel jsou kompetence námi doplněné (upřesňující). Dále soubor obsahuje druhou záložku (čekatelské kompetence), kde je oficiální tabulka kompetencí i s podrobnějším výkladem, co se pod danou kompetencí rozumí.

Upozornění na důležitý požadavek ke splnění čekatelské zkoušky:

Dle stanovených podmínek je nutné, aby každý účastník Pod vedením vůdce připravil a zrealizoval vícedenní akci (popsáno nahoře v záložce čekatelské kompetence). V rozsahu našeho kurzu tuto podmínku nebudeme ověřovat přímo, ale postačí nám potvrzení vůdce/vůdkyně kterékoli skautské oddílu mladších členů (vlčat/světlušek, skautů/skautek, roverů/rangers), že jsi podmínku splnil/a. Formulář potvrzení je přiložen (Potvrzení o vedení akce). Bez tohoto potvrzení nebude čekatelské zkouška dokončena. Toto potvrzení je možné dodat i za akci, která již proběhla dříve nebo potvrzení dodat někdy po čekatelské zkoušce až akce proběhne a to nejpozději do osmnácti měsíců od zkoušky. Pokud nemáš možnost se na takové akci (vícedenní výpravě) podílet (zajistit si ji), zajistíme Ti oddíl, který Ti umožní podmínku splnit (do konce června 2015).

Průběh zkoušky:

Samotná zkouška proběhne ze sedmi oborů (skupin kompetencí). U některých oborů to bude pouze test, u některých pouze ústní pohovor (zkouška) a u některých kombinace obojího. Některé kompetence si budeme ověřovat již během vzdělávacího víkendu (například kompetence z oblasti Komunikace a osobnosti).

Těšíme se na setkání. Za realizační tým Gerd Dimmroth - Hern, metodický garant kurzu